Kancelaria Adwokacka

 adw. Bartosz Śnieżek

Więcej

Zakres prowadzonych spraw :

Prawa cywilnego (m.in. postępowania w sprawach o zapłatę z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej, analiza umów, prawo rzeczowe)

Prawa karnego (m.in. postępowanie karne na etapie przygotowawczym, rozpoznawczym i wykonawczym)

Prawa rodzinnego i opiekuńczego (m.in. postępowania w sprawach o rozwód, obowiązek alimentacyjny, ustalenie kontaktów z małoletnimi)

Prawo spadkowe (m.in. postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek)

Prawo pracy (m.in. postępowania w sprawie roszczeń o bezprawne rozwiązanie stosunku pracy i odszkodowanie, naruszenie praw pracowniczych)

adw. Bartosz Śnieżek

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu, absolwent studiów magisterskich na kierunku Prawo Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Praktykę zawodową od początku prowadzę we Wrocławiu, reprezentując klientów przed organami ścigania i sądami powszechnymi apelacji wrocławskiej.

Potrzebujesz  pomocy skontaktuj się z nami